This project is read-only.

Chatterbot "JBot"

Project Description
PL: Program sieciowy JBot jest chatterbotem.
EN: Network program JBot is chatterbot.

PL: Pierwszy w pełni inteligentny bot. Nie działa na najczęściej stosowanej zasadzie, zaprogramowanych stałych odpowiedzi. Dzięki pełnemu zaprogramowaniu świata i procesów myślących potrafi sam wyciągać wnioski i nawet udzielać porad.
EN: ---

PL: Wymagania systemowe znajdują się na zakładce dokumentacja.
EN: System Requirements is in Documentation tab.

Last edited Jun 26, 2011 at 9:07 PM by virusxd, version 2